Àgora: Centre de psicologia i pedagogia de Tarragona

El centre de pedagogia i psicologia Àgora està situat al centre de la ciutat de Tarragona.
Va iniciar el seu funcionament l’any 2005 amb el propòsit d’aconseguir un espai a on nens, adolescents i adults puguin millorar la seva comunicació amb ells mateixos i amb el seu entorn immediat.
Actualment som un equip de dues professionals amb àmplia formació en la vessant psicològica i pedagògica.

Els nostres objectius:
α Entendre als més petits i ajudar-los en el seu creixement personal
α Tractar les qüestions i conflictes de la vida adulta
α Diagnosticar i intervenir a temps en el procés d’aprenentatge dels infants

La nostra metodologia es basa en la persona com a ésser individual i diferenciat.
Per això des de la vessant psicològica proposem treballar el conflicte que viu la persona des d’una vessant individual o grupal, i ho treballem des de diferents enfocs psicològics: gestàltic, humanístic, psicodinàmic, sistèmic, familiar i analític.

Àrea d’ Orientació:
Tanmateix orientem a diferents nivells: familiar, escolar, professional, vocacional