En aquests moments al nostre Centre, Àgora, estan funcionant dos grups de nens. Aquests grups tenen la finalitat d’oferir un espai en el que puguin adquirir eines per relacionar-se, el que anomenem habilitats socials. Els grups es formen en un entorn cuidat i protegit en el que es respecten tant els espais personals com els grupals.

Participar en un grup fa que els nens i nenes es trobin amb els iguals de manera que tots estan en un moment evolutiu i maduratiu molt similar. Aquest fet es va constatant quan es troben en situacions de joc i han de manejar-se amb els altres i amb les pròpies emocions. La interrelació entre ells crea situacions de joc que poden portar a conflictes i és quan, des del grup, es poden treballar les problemàtiques que van sorgint, tenint en compte el que cada un en pensa.

Els grups de nens són setmanals amb una duració de 50’.

És amb els altres i gràcies als altres que ens convertim en persones.