TALLER INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL A L’AULA PER A EDUCADORS/ES, MESTRES… (PRESENCIAL)

TALLER INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL PER A PARES /MARES (PRESENCIAL)

CURS D’INTRODUCCIÓ A LA PNL (ONLINE I PRESENCIAL)

CURS D’ INTRODUCCIÓ AL COACHING (ONLINE I PRESENCIAL)

CURS DETECCIÓ I INTERVENCIÓ EN ELS TRASTORNS D’APRENENTATGE

TALLER DE RESOLUCIÓ DE CONFLICTES PER A EDUCADORS/ES

TALLER DE LIDERATGE PER A EDUCADORS/ES

TALLER DE LIDERATGE PER A EMPRESES